Hosting

Hosting chất lượng cao

Giá DV : 200.000đ 400.000đ, 800.000đ /(1 tháng)

Mô tả: Tùy theo mục đích sử dụng của bạn, chúng tôi sẽ tư vấn giá và dịch vụ hợp lý nhất cho bạn

Chi tiết

Domain

Tên miền Việt nam và tên miền Quốc tế

Giá dịch vụ: Quốc tế: 210.000đ /(1 năm) | Việt nam: 480.000đ (.vn) 380.000đ(.com.vn) /(1 năm)

Mô tả: Theo đánh giá chung tên miền Việt Nam sẽ được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Chi tiết

Website

Hosting chất lượng cao

Giá DV : 200.000đ 400.000đ, 800.000đ /(1 tháng)

Mô tả: Tùy theo mục đích sử dụng của bạn, chúng tôi sẽ tư vấn giá và dịch vụ hợp lý nhất cho bạn

Chi tiết

Design

Thiết kế Logo, Card và In ấn

Giá Dv: Tùy theo yêu cầu khách hàng

Mô tả: Khách hàng cung cấp thông tin chi tiết về cung cầu thiết kế.

Chi tiết

Gói SP dành cho cơ quan

Sản phẩm cơ quan
 • Tư vấn thiết kế quy trình nghiệp vụ, quản lý hành chính một cửa, Xây dựng cổng thông tin điện tử-Website, Quản lý nội bộ cơ quan, quản lý công văn hồ sơ, hồ sơ lý lịch cán bộ
 • Quản lý đề tài-dự án, quản lý quá trình thực hiện dự án, quản lý kinh phí và phân bổ kinh phí hiệu quả.

Giá DV: Tùy theo yêu cầu khách hàng

Gói SP dành cho doanh nghiệp

Sản phẩm cơ quan
 • Quản lý bán hàng, dịch vụ Online.
 • Quản lý Kho hàng, dịch vụ Online.
 • Quản lý Dự án, theo dõi phân công dự án và theo dõi kinh phí.
 • Quản lý Nhân sự, Tài chính, Kế toán, Phân tích hoạt động doanh.

Giá DV: Tùy theo yêu cầu khách hàng

Gói SP dành cho GIS

Sản phẩm cơ quan
 • Phân tích, thiết kế các dự án GIS
 • Các ứng dụng khác về GIS
 • Quản lý tổng hợp thông tin GIS trên Internet
 • Quản lý tổng dữ liệu tổng hợp về môi trường trên nền GIS

Giá DV: Tùy theo yêu cầu khách hàng

Gói SP dành cho cơ quan

Sản phẩm cơ quan
 • Gói sản phẩm quản lý quá trình Nhuộm dệt vải, quản lý đơn đặt hàng, giao nhận hàng và phân công sản xuất
 • Gói sản phẩm Bán hàng về Bán vải: quản lý đơn hàng, giao nhận hàng.
 • Gói sản phẩm Bán hàng về Quán ăn: quản lý phiếu thu tiền, quản lý chi phí

Giá DV: Tùy theo yêu cầu khách hàng