Gói SP dành cho cơ quan

Sản phẩm cơ quan
 • Tư vấn thiết kế quy trình nghiệp vụ, quản lý hành chính một cửa, Xây dựng cổng thông tin điện tử-Website, Quản lý nội bộ cơ quan, quản lý công văn hồ sơ, hồ sơ lý lịch cán bộ
 • Quản lý đề tài-dự án, quản lý quá trình thực hiện dự án, quản lý kinh phí và phân bổ kinh phí hiệu quả.

Giá DV: Tùy theo yêu cầu khách hàng

Gói SP dành cho doanh nghiệp

Sản phẩm cơ quan
 • Quản lý bán hàng, dịch vụ Online.
 • Quản lý Kho hàng, dịch vụ Online.
 • Quản lý Dự án, theo dõi phân công dự án và theo dõi kinh phí.
 • Quản lý Nhân sự, Tài chính, Kế toán, Phân tích hoạt động doanh.

Giá DV: Tùy theo yêu cầu khách hàng

Gói SP dành cho GIS

Sản phẩm cơ quan
 • Phân tích, thiết kế các dự án GIS
 • Các ứng dụng khác về GIS
 • Quản lý tổng hợp thông tin GIS trên Internet
 • Quản lý tổng dữ liệu tổng hợp về môi trường trên nền GIS

Giá DV: Tùy theo yêu cầu khách hàng

Gói SP dành cho cơ quan

Sản phẩm cơ quan
 • Gói sản phẩm quản lý quá trình Nhuộm dệt vải, quản lý đơn đặt hàng, giao nhận hàng và phân công sản xuất
 • Gói sản phẩm Bán hàng về Bán vải: quản lý đơn hàng, giao nhận hàng.
 • Gói sản phẩm Bán hàng về Quán ăn: quản lý phiếu thu tiền, quản lý chi phí

Giá DV: Tùy theo yêu cầu khách hàng